Koszyk jest pusty

Jakieś pytania?
Zapytaj nas tutaj!

Iain

Offline

Privacy policy

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności użytkowników naszej witryny internetowej. Ten dokument określa w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.


 1.      Jakie dane gromadzimy?

Możemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać następujące rodzaje danych:

a. Informacje o Państwa komputerze oraz wizytach i sposobie użytkowania tej witryny internetowej (włączając w to, ale nie ograniczając do: numeru IP, położenia geograficznego, typu i wersji przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, źródła rekomendacji, długości wizyty, widoku stron internetowych i sposobu korzystania z witryny).

b. Informacje dotyczące wszystkich transakcji zawartych między Państwem a nami w witrynie internetowej lub w odniesieniu do niej, w tym informacje o wszystkich zakupach, których dokonują Państwo wybierając przedmioty lub usługi z naszej oferty.

c. Informacje, które udostępniają nam Państwo w celu rejestracji w naszej witrynie.

d. Informacje, które udostępniają nam Państwo w celu skorzystania z usług oferowanych w naszej witrynie, subskrypcji na powiadomienia pocztą elektroniczną i/lub na biuletyn.

e. Jakiekolwiek inne informacje, jakie decydują się Państwo nam przesłać.

Możecie Państwo zapisać i przechowywać nasz Regulamin korzystania z witryny. Przechowujemy szczegóły każdego zamówienia, które Państwo u nas złożą. Historia Państwa zamówień jest przechowywana jako "Poprzednie zamówienia" w Państwa obszarze osobistym, który jest chroniony hasłem. Po pewnym czasie te informacje przestają być widoczne przez Internet w celu ochrony prywatności. Jeśli zechcą je Państwo otrzymać przez e-mail, prosimy o bezpośredni kontakt. Wszystkie dane są przechowywane przez nas w bezpieczny sposób, zgodnie z naszą Polityką Prywatności.


2.     Ciasteczka (Cookies)

Ciasteczko zawiera informację wysłaną przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej. Informacja ta jest przechowywana przez przeglądarkę, a następnie odsyłana do serwera każdorazowo, kiedy przeglądarka pobiera stronę z serwera. To umożliwia serwerowi rozpoznanie i wyszukanie przeglądarki internetowej. 

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe  Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Dane są również pobierane na naszej stronie przez Livezillę, narzędzie pozwalające nam analizować ruch na naszej witrynie, które może kreować pseudonimy dla profili użytkowników. Jeśli chcą Państwo uniknąć tego procesu, należy wyłączyć Ciasteczka w ustawieniach przeglądarki, co może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie niektórych części naszej witryny.


3.      Przetwarzanie Państwa danych osobowych

Dane osobowe udostępnione nam poprzez tę witrynę internetową będą przetwarzane dla celów wyszczególnionych w tym dokumencie lub w odpowiednich częściach witryny.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe po to, by:

a.       Zarządzać witryną

b.       Ułatwiać Państwu przeglądanie witryny poprzez jej personalizację

c.       Umożliwiać Państwu korzystanie z usług dostępnych w witrynie

d.       Wysyłać Państwu przedmioty kupione poprzez tę witrynę i dostarczyć usługi poprzez witrynę nabyte.

e.       Wysyłać potwierdzenia, faktury i inne związane z transakcją informacje, a także odebrać Państwa płatności.

f.        Wysyłać pocztą elektroniczną zamówione przez Państwo powiadomienia.

g.  Wysyłać Państwu informacje, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa przydatne lub które zamówili Państwo od nas, wliczając w to informacje o naszych podobnych produktach i usługach, pod warunkiem że nie wyrazili Państwo niezgody na kontaktowanie się w takich celach.

h.     Dostarczać statystycznych informacji na temat naszych użytkowników osobom trzecim, przy czym te informacje nie będą wykorzystywane do identyfikowania indywidualnych użytkowników.

j.       Odpowiadać na pytania i skargi składane przez Państwa lub dotyczące Państwa, w odniesieniu do naszej witryny.

Bez Państwa wyraźnej zgody nie przekażemy Państwa danych osobowych żadnym osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego.


 4.       Ujawnianie informacji

Możemy ujawniać Państwa dane naszym pracownikom, przedstawicielom, pośrednikom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to w sposób uzasadniony niezbędne dla celów określonych w tym dokumencie.

Dodatkowo możemy ujawniać Państwa dane osobowe:

a.      W wymiarze, w jakim jesteśmy zobowiązani prawem

b.      W związku z jakimkolwiek toczącym się lub mającym nastąpić postępowaniem prawnym.

c.     W celu ustalenia naszych praw, korzystania z nich lub ich obrony (w tym prawa do przekazywania danych osobom trzecim, służącego zapobieganiu oszustwom i zmniejszaniu ryzyka kredytowego).

d.      Każdemu nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, jakie sprzedajemy (lub rozważamy ich sprzedaż).

e.    Każdemu, kto w naszym uzasadnionym przekonaniu może zwrócić się do sądu, albo innego właściwego organu władzy, przy uzasadnionym założeniu, że tenże sąd albo organ najprawdopodobniej zdecyduje o ich ujawnieniu.

Poza wymienionymi w tym dokumencie przypadkami, nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych osobom trzecim.


5.        Międzynarodowe transfery danych

Gromadzone przez nas dane mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w których prowadzimy działalność oraz przekazywane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia nam przetwarzania danych zgodnie z naszą polityką prywatności zawartą w tym dokumencie.

Przekazywane nam przez Państwa dane mogą być przekazywane do krajów, w których nie istnieje prawo ochrony danych osobowych odpowiadające prawu obowiązującemu w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Poprzez przekazanie takich danych osobowych wyraźnie zgadzają się Państwo na opisane wyżej transfery danych osobowych.

 

6.         Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmiemy wszelkie sensowne techniczne i organizacyjne środki ostrożności by uniknąć utraty, nadużycia lub zmiany Państwa danych osobowych.

Wszystkie przekazane nam przez Państwa dane będą przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje elektroniczne, niezależnie od kierunku przepływu pieniędzy, będą szyfrowane przy użyciu standardowej technologii przemysłowej.

Oczywiście transmisja danych przez internet jest w swej istocie ryzykowna, wobec czego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez internet.

Państwo są odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy hasła i szczegółowych informacji użytkownika. Nigdy nie poprosimy Państwa o podanie hasła (poza momentem logowania na witrynę). Jeśli otrzymają Państwo wiadomość elektroniczną z prośbą o ujawnienie haseł, której nadawca będzie podawał się za nas, prosimy pamiętać, że nigdy nie będziemy pytać o hasło, a Państwo mogą być celem próby kradzieży tożsamości („pfishing”). Tego typu wiadomości powinny być pozostawione bez odpowiedzi i kasowane.


7.         Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania naszej polityki prywatności poprzez umieszczanie jej nowej wersji w witrynie. W związku z tym powinni Państwo co pewien czas sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że nie mają Państwo zastrzeżeń do jej treści.

Możemy także powiadamiać Państwa o zmianach w polityce prywatności za pomocą wiadomości elektronicznych.


8.         Prawa klienta do swoich danych osobowych

Mają Państwo prawo zlecić nam ujawnienie Państwu wszelkich danych osobowych, jakie o Państwu posiadamy. Dostarczenie takich danych wiąże się z:

a.       Opłatą (obecnie w wysokości 10 euro lub równowartości w złotych) oraz

b.      Koniecznością dostarczenia przez Państwa dowodu tożsamości (dla tych celów akceptujemy fotokopię dowodu osobistego, poświadczoną przez notariusza lub bank, względnie - fotokopię paszportu poświadczoną oryginałem przez notariusza lub bank wraz z kopią rachunku za usługi komunalne, na której znajduje się Państwa obecny adres).


Możemy odmówić przekazania takich danych w granicach dozwolonych prawem.

W każdej chwili mogą Państwo polecić nam pocztą elektroniczną zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych. W praktyce albo się Państwo wyraźnie zgadzają na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych dla celów marketingowych poprzez podanie ich nam, albo zapewnimy Państwu możliwość rezygnacji z przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych. 


9.         Witryny internetowe osób trzecich

Nasza witryna może zawierać łącza (linki) do witryn osób trzecich. Nie odpowiadamy za politykę prywatności lub praktyki stosowane przez właścicieli tych witryn.


10.      Aktualizacja danych

Prosimy o informowanie nas o konieczności wprowadzenia przez nas poprawek Państwa danych osobowych lub ich aktualizacji.


11.      Polityka antyspamowa (dotycząca niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych)

W kontekście wysyłania wiadomości elektronicznych, spam odnosi się do wiadomości nie zamawianych, o znacznym rozmiarze lub masowo rozsyłanych, mających zazwyczaj cel komercyjny. 

Nasza polityka to zero tolerancji dla spamu.

Nasz system pocztowy automatycznie skanuje wszystkie przychodzące wiadomości elektroniczne i odrzuca te, które spełniają kryteria spamu.

Żaden system filtrowania wiadomości nie działa stuprocentowo efektywnie. Jednocześnie będzie się czasem zdarzało, że system odrzuci wiadomość nie będącą spamem. Jeśli Państwa zdaniem tak stało się z Państwa wiadomością prosimy o kontakt z odbiorcą za pomocą innego środka komunikacji.

Ryzyko zatrzymania wiadomości przez filtr antyspamowy można zmniejszyć wysyłając ją jako zwykły tekst (czyli nie HTML), usuwając wszelkie załączniki oraz upewniając się, że wiadomość została przed wysłaniem przeskanowana pod kątem złośliwego oprogramowania.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby otrzymali Państwo od nas lub z naszego systemu jakąkolwiek wiadomość, którą można by uznać za spam, prosimy o kontakt wraz z informacją o szczegółach zdarzenia (patrz ustęp 11, poniżej), a sprawa zostanie zbadana.

Zastrzegamy sobie prawo do wniesienia w każdej chwili poprawek do naszej polityki antyspamowej, poprzez publikację jej nowej wersji na tej witrynie.


12.      Kontroler danych

Niniejsza witryna jest własnościa Anilie Ltd. i kontrolerem danych jest Anilite Ltd.

Kontroler danych kontroluje i odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z Aktem o Ochronie Danych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z 1998 roku.  


13. Przechowywanie danych kontraktowych

Przechowujemy dane wszystkich zawartych przez nas kontraktów i przesyłamy emailem potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego danymi oraz naszym regulaminem. Nasz Regulamin korzystania z witryny można przeczytać tutaj; oprócz tego znajduje się on permanentnie na dole każdej strony naszej witryny. Szczegóły ostatnich zamówień znajdą Państwo w Państwa prywatnej strefie klienta po zalogowaniu się.


14. Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, polityki antyspamowej lub przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości na adres

info@murano-lite.com